Kristna högerns ungdomsförbund växer i hemlighet

Under en tid tillbaka har jag varit med och genomfört en granskning av föreningen Älska Livet. Föreningen är en antiabortorganisation för ungdomar och granskningen av den ställde egentligen mer frågor än svar. För det mesta var det inga behagliga frågor.

Detta blogginlägg tillskriver jag därför Älska Livet. Jag hoppas ni läser det, funderar över det och svarar på mina frågor.

Älska Livet är som sagt en abortmotståndarorganisation och föreningen Ja till Livets Ungdomsförbund. Älska Livet startades på hösten 2008 och de växer mycket snabbt. Idag har de över 2 000 medlemmar. Det höga medlemsantalet gör att de har fått över en miljon kronor från staten i bidrag. DN har tidigare skrivit om hur Älska Livet rekryterar 13-åringar med tvivelaktiga metoder till att bli abortmotståndare.

Vad som ännu inte har avslöjat är…

Vad media inte har skrivit om är att Älska Livet enligt sina stadgar kan ha medlemmar så unga som sju år gamla (faktum är att det kanske till och med är så att de kan vara sex år så länge de fyller sju under året). Dessutom verkar de ha bildats av en högt uppsatt medelålders kristdemokrat. DN uppmärksammade heller inte att förbundet har starka kopplingar till KD, Livets ord och kristna fundamentalister.

Detta var lite bakgrundinformation. Medan du läser nedanstående punkter vill jag själv att du avgör hur viktigt detta är. Särskilt intressant är det att se hur den ultrahögerns ungdomar är på framväxt i Sverige, och se hur dessa skrämmande tendenser påverkar de högerextrema partier som vi har idag i Sverige.

ÄL

Bidragen från staten

Älska Livet är en snabbväxande organisation. Detta trots, eller kanske snarare, att de sällan syns i media. Organisatoriskt sett uppfyller de ungdomsstyrelsens krav om bidrag till ungdomsorganisationer och fick därför  en miljon av staten för första gången 2011. Enligt Ungdomsstyrelsens egna papper lämnade de in ansökan i september 2010 och beviljades pengar den 31 januari 2011. Summan de fick var 330 000 kronor i statsbidrag och ytterligare 671 392 kronor från Svenska Spel. Sammanlagt ungefär en miljon kronor.

Även i år har de lämnat in en ansökan som nu håller på att behandlas. Ansökan är på minst den summa som de fick 2011. Förmodligen större, eftersom de nu har fler lokalavdelningar. De måste ha tappat medlemmar under 2011, men under detta år ökat med 27 %.

Stadgarna ger en mörk bild

Varje organisation har stadgar som berättar hur föreningen ska styras och vad deras övergripande syfte är. Det har även Älska Livet. Dock finns det en del tvivelaktigheter i stadgarna, vilket dels där vissa saker förmodligen är rena slarvfel och andra är genomtänkta paragrafer där det är skrämmande uppenbart vad föreningen gör och vad deras syfte är.

§ 7  “Medlemskap kan beviljas från och med det år personen fyller 7 år tills det år personen fyller 35 år.”

Barn så unga som sju år kan bli medlem enligt föreningens stadga. 2011 var 416 av föreningens 2707 medlemmar är mellan 7-15 år gamla, alltså 15 %.

§ 5  “Arbetet ska avslöja makthavare i olika sammanhang som mer värnar om status quo än människors välbefinnande såsom de uttrycks i organisationens grund”

Älska Livet ska alltså hänga ut politiker och övriga makthavare som inte håller med dem.

Kopplingen mellan Älska Livet och Ja till Livet

Ja till Livet grundades av bland annat den riksdagsledamoten Mikael Oscarsson och Livets Ords ledare Ulf Ekman. Ja till livets nuvarande ordförande Gunilla Gomér är kristdemokrat i Västra Götalandsregionen.

Hur hänger detta ihop med Älska Livet? Jo, Älska Livet hade 2011 sin adress på Fyrisborgsgatan 5 i Uppsala (kanske har de det fortfarande. Det står olika saker i statsbidragsansökan och på hemsidan). Det var exakt samma adress som Ja till Livet. I samma område ligger  Livets Ords lokaler. Hur hänger dessa organisationer ihop?

En intressant persongalleri med kopplingar till kristen fundamentalism

Litsgard_-1445766188

Förbundsordförande

Ordförande för Älska Livet är Emelie Litsgård och hon har även varit styrelseledamot för Yes I Believe, som var Svenska Evangeliska Alliansens ungdomsorganisation. SEA är en fundamentalistisk kristen organisation som skriver under Lausannedeklarationen som innehåller följande stycke:

“Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.”

I SEA:s styrelse sitter som av en händelse Mikael Oscarsson (grundare av Ja till livet och riksdagsledamot för KD), Anneli Enochsson (riksdagsledamot för KD) och Ulf Ekman (grundare av Livets Ord och Ja till livet). Värt att noter är även att antiabortprofilen Stefan Gustafsson sitter i SEA:s styrlse och han har med anledning av de ökända “abortbilarna” i Stockholm kommit fram till att det är en bra idé att visa bilder på blodiga foster.

Älska Livets nuvarande valberedare och före detta styrelseledamoten Elna Lindahl är vid sidan av detta engagerad i Evangelistiska Fosterlands Stiftelsen.

Styrelseledamoten Andres Chacón från Göteborg är en person att lägga på minnet, tills du har läst klart denna bloggpost.

Verksamhetschef Maria Thorängen har ett förflutet inom Ny Generation. Anders Hesselbom gör en bra sammanställning av dem. Notera kopplingen till Livets Ord.

Övriga personer som valdes in i styrelsen på årsmötet 2010 är Anders Lundström och till ersättare valdes Ola Nilsson, Sarah Bitamazire och Emmanuel Bengtsson. På årsmötet 2012 valdes Jenny Alexandersson, Emmanuel Bengtsson, Andrés Chacón in.

Rekryteringen av abortmotståndarbarn

En rimlig gissning är att Älska Livet först och främst rekryterar ungdomar i de redan befintliga kristna nätverken för unga som finns idag. Det är därför de kan växa så snabbt utan att synas. Detta när de inte rekryterar barn. Enligt föreningens stadgar kan barn så unga som 7 år (alternativt 6 år om de fyller år under året de går med) bli medlemmar i föreningen. 2010 var 416 av föreningens 2707 medlemmar barn (mellan 7 och 15 år). Alltså hela 15 %. Det lär inte ha blivit bättre sedan dess.

DN har tidigare skrivit om att barn kan ha gått med i Älska Livet i utbyte mot juice, vilket kan te sig rimligt då jag antar att få sjuåringar har kunskap om abortfrågan.

En dold agenda?

Det är svårt att hitta medieutspel från Älska Livet, vilket jag antar är en noggrann uträknad strategi då deras enda fråga ständigt är aktuell. En strategi som antiabortorganisationer brukar ha är att alla som är för abort vill inte ha personer med Downs syndrom i livet. Det är sådant de kan säga när de tror bara att den kristna högern hör. Men strategin är uppenbar: att föra in en kil i abortdebatten för att börja diskutera kvinnors abortskäl – idag är de Downs imorgon är det att sänka veckogränsen och i slutändan är det att förbjuda aborter helt.

Däremot avslöjar de på hemsidan hur de vill bli aktiva lokalt.

Finns det en koppling till Kristdemokraterna?

Älska Livet har åsikter som stöds av Sveriges motsvarigheter av Sarah Palin. Den kristna högern blir idag påtaglig då de är av åsikten att Göran Hägglund ska bytas ut och sekularism är trams.

Det vore då uppenbart att det finns en koppling mellan Älska Livet och Sveriges mest radikala kristna politiker.

Kopplingen är inte självklart, men många frågor finns att ställa. När Älska Livet startades hette ordföranden Ola Nilsson, vilket verkar vara ett namn som är ofta förekommande inom kristdemokratiska kretsar. Jag misstänker dock starkt att det bara finns en Ola Nilsson.

1.   Ola Nilsson som startade Älska Livet (Källa: Protokoll vid konstituerande årsmöte för Älska Livet den 27 oktober 2008). Han var även sekreterare vid ett styrelsemöte 2010. Denna Ola benämner jag som ÄL-Ola.

2.     Ola Nilsson på Facebook.

Denna Ola Nilsson har tidigare arbetat i riksdagen för bland annat Lennart Sacrédeus, Mikael Oscarsson och Kjell Eldensjö. Han är född den 8 september 1968 och kommer från Markaryd och bor i Bankeryd. Hans profil är kopplad till Emelie Litsgårds och på sin sida hyllar han bland annat Mats Odell, Sarah Palin, Kristdemokraterna, Svenska Alliansmissionen, Jesus, Ebba Busch, CredoAkademin, Vi som inte vill ha könsneutrala toaletter, Mikael Oscarsson – och självklart Älska Livet!

Han ställde även upp i senaste valet  och har gett ut böcker om äktenskapet. Ola Nilsson var även talesperson för Ja till livet Uppsala i juni 2001. Han säger även själv att han medverkade till att skriva en motion signerad av Mikael Oscarsson. Detta är KD-Ola.

3.   Ola Nilsson som är Socialnämndens ordförande i Jönköpings Kommun för Kristdemokraterna. Detta är Jkg-Ola.

4.   Ola Nilsson som är fd journalist och student i miljörätt. Han debatterade 2003 abortfrågan i Aftonbladet debatt. Det här är Journalist-Ola.

5.   Ola Nilsson som ofta figurerar ofta Ja till Livets hemsida. Och detta blir JL-Ola.

KD-Ola

Jag har stor anledning att tro att dessa fem personer är en och samma person. Det är väldigt lätt för Älska Livet att berätta vilken Ola Nilsson det är som var deras första ordförande. Är det ÄL-Ola? KD-Ola? Jkg-Ola? Journalist-Ola? JL-Ola? Eller bara Ola Nilsson?

Om de vägrar berätta får jag utgå från att det är den ultimata bevisningen på att Älska Livet grundades av den radikala kristna högern för att samla och forma framtidens kristna höger inom Kristdemokraterna. Uppenbarligen anser de att 7 år är en bra ålder att börja. Jag hoppas att det inte är någonting de vill dölja.

Sympatierna för Sverigedemokraterna

Ja till livet postar på Facebook i juni 2011 ett referat från en debatt i riksdagen mellan Julia Kronlid (sd) och Göran Hägglund (kd) och därefter publicerar både Ja till Livet och Älska Livet hyllningkommentarer till Sverigedemokraterna.

Andres Chacón från förbundsstyrelsen i Älska Livet skräder inte orden när han hyllar det främligsfientliga partiet:

KD ÄL

Förbundsstyrelsledamot

Sammanfattningsvis – det ser illa ut

Så här ser det ut: Älska Livet är Ja till livets barnförbund och de rekryterar barn så unga som sju år. De har tydliga kopplingar till fundemetalistiska kristna organisationer och allt tyder på att de bildades av en medelålders kristdemokrat.  Det finns få ord som beskriver det förfärliga i detta. Jag, och kanske många med mig, kommer osökt in på barnpastorn i USA som predikar mot homosexualitet och aborter.

Det har tidigare visat sig att Älska Livet rekryterar barn och ungdomar med löfte om juice i utbyte mot ett signatur för ett medlemskap. Vilken sockerstinn sjuåring kan motstå ett sådant erbjudande? Jag tycker att det är viktigt att unga människor får möjlighet att diskutera livets stora och små ämnen i en livsåskådningsorganisation. Men vi anser att detta ska i organiserade form först ske i de yngre tonåren när de kan välja själva.

Men den kanske mest upprörande saken är att organisationen hyllar det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraternas abortmotstånd. De tycker att Göran Hägglund och Kristdemokraternas abortmotstånd inte är tillräckligt fundamentalistisk i kontrast med SD. Då kan man fråga sig vilkas abortmotstånd är tillräckligt fundamentalistisk. Är det exempelvis Människorätt för ofödda och deras ökända bilar med blodiga foster som åker runt i landet?

Det här är en viktigt fråga för mig. Jag gillar transparens. Älska Livet har fått frågor av mig – och jag hoppas på svar.

Jag värnar det sekulära mångkulturella samhället och de framsteg som har gjorts för kvinnors rätt till sin kropp. Till skillnad från Älska Livet och Sverigedemokraternas medeltida syn på Sverige som ett kristet land där kvinnan inte själv äger sin kropp. Jag blir upprörd när Älska Livet, med sina kopplingar till den kristna fundamentalismen, hyllar SD som strävar efter att Sverige ska bli ett monokulturellt kristet land. Ett första steg som Älska Livet kan ta är att ta avstånd från Sverigedemokraterna, att de slutar att slutar ha barn som medlemmar, att de tar öppet avstånd från de ökända abortbilarna samt att de svarar på vilken koppling de har till Kristdemokraternas mörkblåa falang.

25 kommentarer

 1. Ylva Eliasson · december 18, 2012

  Och så borde man kunna kräva av KD att de tar avstånd från denna organisation och deras metoder.

 2. Rickard Söderberg · december 18, 2012

  Åh va intressant… och skrämmande!

 3. Hans-Georg Lundahl · december 18, 2012

  ”är att det kanske till och med är så att de kan vara sex år så länge de fyller sju under året” – Ja, och? Jag var med i ”Unga Örnar” vid 8 års ålder. Hvar är problemet?

  • jessicaschedvin · december 18, 2012

   Jag tror inte att så små barn kan ta ställning själva. Speciellt inte i så extrema frågor som Älska Livet driver.

   • Hans-Georg Lundahl · december 18, 2012

    Hvad viste jag om socialism när mormor lät mig gå med i Unga Örnar? Också ”extremt” om du vill …

  • Ylva Eliasson · december 18, 2012

   Tror nog att det är en viss skillnad faktiskt. Men jag vet ju förstås inte säkert vad man gör i föreningen Älska livet. Oskyldiga lekar och lägerliv???

 4. anonym · december 18, 2012

  Hmm, att skriva att ”Ja till livet” har sympatier för SD bara för att en medlem anser att en sverigedemokrat har rätt åsikt i en fråga är lite märkligt. Sedan så undrar jag vem som ser det som sitt uppdrag att ”hänga ut personer” med andra åsikter än de egna?

  Tycka vad man vill om rekryteringen av medlemmar men abort är faktiskt en svår fråga! De som menar att det är viktigt att arbeta mot abort tror verkligen att det handlar om liv. Jag har verkligen svårt att förstå de som anser den åsikten vara så extrem. Det borde inte ens vara självklart för en tänkande och kännande ateist att vara för abort.

 5. Björn · december 18, 2012

  Abortfrågan är inte så enkel som vissa verkar tro, alla här kan väl åtminstone hålla med om att det ska fortsätta finnas en gräns för hur sent man ska få ta ut ett ofullgånget foster? Nu är det 16 veckor i Sverige, våra grannländer har 12 veckor som gräns.
  Själv mår jag väldigt dåligt av att tänka på hur 16 veckors foster ligger på en aluminiumbänk och försöker flämta med sina outvecklade lungor, gör inte du?

 6. Ping: 93. Vaccinnyheter, homeopati på universitet och Jessica Schedvin - Skeptikerpodden
 7. Anna · december 18, 2012

  Det är fullständigt vidrigt att kristna sekter och fundamentalister som motarbetar stamcellsforskning med stamceller från mänskliga embryon och foster,får miljonbidrag från staten. En sån skitregering som gör detta skall tvingas att avgå. Hela regeringen skall avsättas,för vi skall inte tvingas till att betala skatt till ungkristianister som för Sverige baklänges i tiden.
  Kristen etisk människovärdegrund skall bekämpas,för det är inget annat än fundamentalism och bromsklossterrorism mot vår framtid.

  • Hans-Georg Lundahl · december 18, 2012

   Er så kallade framtid är en mardröm – utom för de grundlurade.

 8. Ping: Jimmie Åkesson trasslar in sig om Avpixlat – avbryts av Pussy Riot | Nemokrati
 9. Andrès Chacòn · december 18, 2012

  Går det att uppskatta en enskild riksdagsledamot i en enskild fråga utan att personen underförstått pekas ut som en sympatisör/eller ”röstare” på partiet?? :) I mitt fall finner jag frågor att kunna relatera till i samtliga partier. Gör det än till ideologiskt otrogen? :)

  Eller skulle jag med min rödbruna hy och mörkbruna ögon och som utlandsfödd invandrare (olikt dig) vara en Sverigedemokrat för att jag sympatiserar med dem i EN värderingsfråga som råkar handla om liv och död?

  • jessicaschedvin · december 18, 2012

   Hej Andrés!

   Nej, jag påstår inte att du är sverigedemokrat. Jag tar bara upp det faktum att du hyllar en av deras företrädare. I vilket land du är född i jämfört med mig tycker jag inte är relevant.

   Det som är relevant är att du och det förbund som du företrädde är emot kvinnors rättigheter.

   • Hans-Georg Lundahl · december 18, 2012

    Sjelfmord är ingen rätighet, barnamord är heller ingen rättighet.

 10. Hans-Georg Lundahl · december 18, 2012

  Sjelfmord är ingen rättighet, barnamord är heller ingen rättighet. (stafning)

  • jessicaschedvin · december 18, 2012

   Det handlar inte om att döda ett barn, utan det handlar om att kvinnan har rätt att bestämma över sig egen kropp och liv.

   • Hans-Georg Lundahl · december 18, 2012

    Barnet som dödas är intet en del af qvinnans kropp, i den men intet af den.

    Genetiskt är detta otvifvelaktigt.

 11. RickardSoderberg.se · december 18, 2012

  Fram till vecka 9 kallas den mänskliga avkomman för embryo. Därefter är det ett foster fram till födseln. Det är först efter födseln som avkomman kallas barn.

  Att använda retorik som att ”döda barn” är utstuderad och cynisk skrämselpropaganda till för att skuldbelägga bäraren av fostret/embryot, och vittnar inte sällan om användaren av uttryckets ignorans och brist på empati.

  • hglundahl · december 18, 2012

   Ett foster eller ett embryo är ett ofödt barn, precis som baby och toddler äro två stadier bland födda barn.

   Jag är intet skyldig ngn empathie för hyckleriet att kalla foster och embrya för icke-menniskor.

  • Anders Persson · december 18, 2012

   Vad är då problemet med att visa bilder på blodiga aborterade foster som Jessica Schedvin ondgör sig över? Vad är då problemet med att visa bilderna om det ändå är OK att döda dem?

   Det är tyvärr ett uttryck för stor brist på empati att inte ens se människan som dödas.

 12. Manne · december 18, 2012

  Oavsett vad man tycker i sakfrågan är din uppdelning i olika stadier minst lika mycket en fråga om retorik.

  • RickardSoderberg.se · december 18, 2012

   Jo, men det är de korrekta fysiologiska benämningarna. Det är inte lika skuldbeläggande att säga ”avlägsna ett foster” som att säga ”döda ett barn”. Och varför skulle någon vilja skuldbelägga en person som kanske redan upplever beslutet som betungande ex på grund av yttre hårt tryck…

   • hglundahl · december 18, 2012

    För att bespara andra den skulden, gifvetvis.

    Omtanken om de redan aborterande skulle kanske intet upphögas till en gudom som man offrar hafvande och barn till.

 13. Älskar 70-tal (@gumman99) · december 18, 2012

  bra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s